Жылдық және қаржы есептілігі

2017 жылға арналған жылдық есеп

2015 жылға арналған жылдық есеп

2013 жылға арналған жылдық есеп

Көшу

2010 жылға арналған жылдық есеп


ХҚЕС бойынша қаржы есептілігі

2016 жылға арналған ХҚЕС бойынша шоғырландырылған қаржы есептілігі

2015 жылға арналған ХҚЕС бойынша шоғырландырылған қаржы есептілігі

2011 жылға арналған ХҚЕС бойынша шоғырландырылған қаржы есептілігі

2012 жылға арналған ХҚЕС бойынша шоғырландырылған қаржы есептілігі

2014 жылға арналған ХҚЕС бойынша шоғырландырылған қаржы есептілігі

2013 жылға арналған ХҚЕС бойынша шоғырландырылған қаржы есептілігі