2020 жылғы 02 қыркүйекте «Кедентранссервис» АҚ Директорлар кеңесінің шешімімен

09.09.2020

2020 жылғы 02 қыркүйекте «Кедентранссервис» АҚ Директорлар кеңесінің шешімімен:
- «Кедентранссервис» АҚ Басқарма мүшелерінің өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылды:
- Эрик Мерекеевич Ахмурзин – Бас директордың экономика және қаржы жөніндегі орынбасары;
- Калмухан Сапаргалиевич Тапалов – Бас директордың операциялық қызмет жөніндегі орынбасары;
- Эльмира Кинжахуновна Курманбаева – Бас бухгалтер;
- Еркен Жумагатович Куттубаев – HR бойынша Басқарушы директор.
· «Кедентранссервис» АҚ Басқарма мүшелері болып сайланды:
- Нуржан Шайкслямович Дюсембинов - Бас директордың экономика және қаржы жөніндегі орынбасары;
- Эльнар Эрикович Джуматаев - Бас директордың логистика жөніндегі орынбасары;
- Ержан Есенбекович Аблаев - құқықтық қатынастар жөніндегі Басқарушы директор.