2020 жылғы 07 шілдеде «Кедентранссервис» АҚ Жалғыз акционерінің шешімімен

27.07.2020

2020 жылғы 07 шілдеде «Кедентранссервис» АҚ Жалғыз акционерінің шешімімен:
- «Кедентранссервис» АҚ Директорлар кеңесі мүшелерінің өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылды.
- «Кедентранссервис» АҚ Директорлар кеңесінің құрамына:
1. Павел Владимирович Соколов;
2. Даир Адильбекович Кушеров;
3. Ардак Жумагулович Мукушов;
4. Аскар Нуриденович Рахимбеков;
5. Куаныш Болатулы Жылкышиев (тәуелсіз директор);
6. Ерлан Бекенович Диханбаев (тәуелсіз директор) сайланды.
- «Кедентранссервис» АҚ Директорлар кеңесі мүшелерінің өкілеттік мерзім бекітілді - 3 жыл.