2019 жылғы 27 желтоқсанда «Кедентранссервис» АҚ Жалғыз акционерінің шешімімен

27.12.2019

2019 жылғы 27 желтоқсанда «Кедентранссервис» АҚ Жалғыз акционерінің шешімімен:
- «Кедентранссервис» АҚ мен «Транспортный холдинг Казахстана» ЖШС арасында іске асырылуында мүдделілік бар мәміле болып табылатын мүліктік жалдау (жалға алу) шарттарын жасасу туралы шешім қабылданды
- «Кедентранссервис» АҚ Директорлар кеңесінің қазігі құрамының өкілеттік мерзімі 2020 жылдың 31 желтоқсанына дейін ұзартылды.
- «Кедентранссервис» АҚ Директорлар кеңесі туралы Ереже бекітілді.