2019 жылғы 27 тамызда «Кедентранссервис» АҚ Жалғыз акционерінің шешімімен

27.08.2019

2019 жылғы 27 тамызда «Кедентранссервис» АҚ Жалғыз акционерінің шешімімен «Кедентранссервис» АҚ мен «Транспортный холдинг Казахстана» ЖШС арасында жасалған іске асырылуында мүдделілік бар мәміле болып табылатын өтеусіз пайдалану шартына қосымша келісім жасасу туралы шешім қабылданды