2019 жылғы 24 мамырда «Кедентранссервис» АҚ Жалғыз акционерінің шешімімен

24.05.2019

2019 жылғы 24 мамырда «Кедентранссервис» АҚ Жалғыз акционерінің шешімімен:
- 2018 жылдың 31 желтоқсанында аяқталған жыл үшін «Кедентранссервис» АҚ-ның жылдық (оның ішінде шоғырландырылған және жеке) қаржылық есептілігі бекітілді.
- «Кедентранссервис» АҚ-ның 2017 жылғы таза табысын бөлу тәртібі бекітілді.
- «Кедентранссервис» АҚ акционерлеріне 2017 жылдың қорытындысы бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылданды.
- «Кедентранссервис» АҚ бір жай акциясына 3 302 тенге 80 тиын дивиденд мөлшері бекітілді.
- дивидендтерді төлеу нысаны анықталды - ақшалай.
- дивидендтерді төлеу тәртібі анықталды – «Кедентранссервис» АҚ Жалғыз акционерінің банк шотына аудару арқылы ақшасыз есеп айырысу
- дивидендтерді төлеудің басталу күні анықталды – «Кедентранссервис» АҚ Жалғыз акционері дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдағаннан кейінгі келесі күн.