2019 жылғы 21 ақпанда «Кедентранссервис» АҚ Директорлар кеңесінің шешімімен

21.02.2019

2019 жылғы 21 ақпанда «Кедентранссервис» АҚ Директорлар кеңесінің шешімімен:
- «Кедентранссервис» АҚ Басқарма мүшесі Шынгыса Аманбаевича Тулеушиннің өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылды.
- «Кедентранссервис» АҚ Басқарма құрамына Павел Валерьевич Юн сайланды.