2019 жылғы 18 наурызда «Кедентранссервис» АҚ Жалғыз акционерінің шешімімен

18.01.2019

2019 жылғы 18 наурызда «Кедентранссервис» АҚ Жалғыз акционерінің шешімімен:
- «Кедентранссервис» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі Санжар Бахытович Елюбаевтың өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылды.
- «Кедентранссервис» АҚ Директорлар кеңесінің құрамына Даир Адильбекович Кушеров сайланды және оның өкілеттік мерзімі 2019 жылдың 31 желтоқсанына дейін белгіленді.