2019 жылғы 08 қаңтарда «Кедентранссервис» АҚ Жалғыз акционерінің шешімімен

08.01.2019

2019 жылғы 08 қаңтарда «Кедентранссервис» АҚ Жалғыз акционерінің шешімімен:
- «Кедентранссервис» АҚ Директорлар кеңесінің құрамына:
1. Санжар Бахытович Елюбаев;
2. Аскар Нуриденович Рахимбеков;
3. Жолдасбек Есенбаевич Курманов (тәуелсіз директор);
4. Виктор Николаевич Марков;
5. Александр Уруджевич Уруджев;
6. Алексей Александрович Дружинин (тәуелсіз директор) сайланды.
- «Кедентранссервис» АҚ Директорлар кеңесі мүшелерінің өкілеттік мерзімі 2019 жылдың 31 желтоқсанына дейін белгіленді.