2018 жылғы 29 желтоқсанда «Кедентранссервис» АҚ Жалғыз акционерінің шешімімен

29.12.2018

2018 жылғы 29 желтоқсанда «Кедентранссервис» АҚ Жалғыз акционерінің шешімімен:
- «Кедентранссервис» АҚ-ның Президенті туралы Ереже жаңа редакцияда бекітілді.
- «Кедентранссервис» АҚ мен «Транспортный холдинг Казахстана» ЖШС арасында іске асырылуында мүдделілік бар мәміле болып табылатын мүліктік жалдау (жалға алу) шарттарын жасасу туралы шешім қабылданды.