2018 жылғы 07 желтоқсанда өткен «Кедентранссервис» АҚ Директорлар кеңесінің бетпе-бет отырысында

21.12.2018

2018 жылғы 07 желтоқсанда өткен «Кедентранссервис» АҚ Директорлар кеңесінің бетпе-бет отырысында «Кедентранссервис» АҚ және оның еншілес ұйымының 2018 жылдың 9 айындағы қызметінің нәтижелері туралы есеп бекітілді.