2018 жылғы 27 қарашада «Кедентранссервис» АҚ Директорлар кеңесінің бетпе-бет отырысы өтті

06.12.2018

2018 жылғы 27 қарашада «Кедентранссервис» АҚ Директорлар кеңесінің бетпе-бет отырысы өтті, онда:
- «Кедентранссервис» АҚ Аудит жөніндегі комитетінің мүшесі Константин Сергеевич Калмыковтың және «Кедентранссервис» АҚ Стратегиялық жоспарлау жөніндегі комитетінің мүшесі Андрей Сергеевич Жемчуговтың өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылды.
- «Кедентранссервис» АҚ Аудит жөніндегі комитетінің мүшесі болып Усенко Мария Васильевна, «Кедентранссервис» АҚ Стратегиялық жоспарлау жөніндегі комитетінің мүшесі болып Сергей Владиславович Лимаренко сайланды.