2017 жылдың 25 қаңтары күні «Кедентранссервис» АҚ Директорлар кеңесінің күндізгі отырысы өткізілді

26.01.2017

2017 жылдың 25 қаңтары күні «Кедентранссервис» АҚ Директорлар кеңесінің күндізгі отырысы өткізіліп, онда:

— «Кедентранссервис» АҚ Басқармасының мүшесі Искаков Эдиль Болатұлының өкілдіктері тоқтатылды;

— «Кедентранссервис» АҚ Басқармасының мүшесі болып Джакибаев Убайдулла Шайхисламұлы сайланды;

— Жасалуында мүдделілік бар бірқатар мәмімелелерді жасау туралы шешімі қабылданды.