Қызметтердің бірыңғай тізімі

Шифр Қызметтің атауы
  Тиеу-түсіру жұмыстары
1.1.1.1 Контейнерді тиеу-түсіру
1.1.1.2 Контейнерді сұрыптау
1.1.2.1 Вагондармен тиеу-түсіру жұмыстары
1.1.2.2 Автотиегіш жұмыстары
  Локомотив күшінің қызметтері
1.1.3 Локомотив күшінің қызметтері
  Автокөлік қызметтері
1.1.4.1 Контейнерді қала шегінде жеткізу
1.1.4.2 Контейнерді қаладан тыс жерлерге жеткізу
1.1.4.3 Контейнерлерді тиеу-түсіру кезінде автокөлікті нормативтен артық пайдалану
  Сақтау жөніндегі қызметтер
1.1.5.1 Контейнерді ЖТ аумағында сақтау
1.1.5.2 Теміржол вагонын ЖТ аумағында сақтау
1.1.5.3 Автомобильді ЖТ аумағында сақтау
1.1.5.4 Жүкті ЖТ аумағында сақтау
  Жүк терминалының аумағындағы өзге қызметтер
1.1.6.1 ГТ аумағына кіру және одан шығу
1.1.6.2 Жүк ауласының аумағын пайдалану
1.1.6.3 Жүктерді қабылдауға және өткізуге қатысты қабылдаушы-тапсырушының жұмысы
1.1.6.4 Орталықтандырылған диспетчерлік қызметтер
1.1.6.5 Контейнерді өртке қарсы өңдеу
1.1.6.6 Контейнерді қосымша бекіту
1.1.6.7 Шынжыр табан және тракторлық жүріс автотехникасын, техникасын бекіту
1.1.6.8 Жүкті артық тиеуде коммерциялық бракты жою
1.1.6.9 Жүкті бекіту/шешу
1.1.6.10 Техниканы жылжымалы құрамда бекіту
1.1.6.11 Вагон-үйді жылжымалы құрамда бекіту
1.1.6.12 Меншікті контейнерлердің жөнелтуін ұйымдастыру
1.1.6.13 Пломбалау
1.1.6.14 Өлшеу
1.1.6.15 Жүктің орналасуына қатысты ақпарат ұсыну
1.1.6.16 Тиеу-түсіру жұмыстары кезіндегі жүк матаушысының қызметтері
1.1.6.17 Вагондарды, контейнерлерді, сақтау жерлерін жинау алымы
1.1.6.18 ТПҚ бағасының орнын толтыру алымы
1.1.6.19 ЖТ аумағындағы өзге қызметтер
1.1.6.20 Құжаттарды ресімдеу
  «Қазақстан темір жолы» ҰК» АҚ қызметтері шығындарының орнын толтыру алымы
1.1.7.1 Контейнер есебімен жүк ауласына беру/жинау шығындарының орнын толтыру алымы
1.1.7.2 Вагондарды жүк ауласына беру/жинау шығындарының орнын толтыру алымы
1.1.7.3 Контейнер есебімен жылжымалы құрамды пайдалану шығындарының орнын толтыру алымы
1.1.7.4 Жылжымалы құрамды пайдалану шығындарының орнын толтыру алымы, вагон
1.1.7.5 Маневрлік жұмыстар шығындарының орнын толтыру алымы
1.1.7.6 Жылжымалы құрамды пайдалану жөніндегі шығындардың орнын толтыру үшін салынатын айыппұл
1.1.7.7 Өзге қосымша алымдар
  Жылжымалы құраммен байланысты операциялар
1.2.1 Жүктерді тасымалдауға ірітонналы контейнерлерді пайдалануға беру төлемі
1.2.2 Контейнерлерді тасымалдауға вагондарды пайдалануға беру төлемі
1.2.3 Жүктерді тасымалдауға вагондарды және контейнерлерді пайдалануға беру төлемі
  Көліктік-экспедиторлық қызметтер
1.3.1 Есептік операцияларды көрсету
1.3.2 Қызметтердің тарифтеріне қатысты анықтамалық ақпаратты ұсыну
1.3.3 Ашық жылжымалы құрамда жүктерді орналастыру және бекіту сызбасын әзірлеу
1.3.4 Кешенді мөлшерлемеде терминалдық қызмет көрсету
1.3.5 Фотосуреттерді ұсыну алымы
1.3.6 Кешенді мөлшерлеме бойынша халықаралық тасымалдаулармен байланысты көліктік-экспедициялық қызметтер
1.3.7 ҚР аумағы бойынша кешенді мөлшерлемеге қатысты көліктік-экспедициялық қызметтер
1.3.8 ЖҚ операцияларын жүргізуде халықаралық тасымалдаулармен байланысты кешенді мөлшерлеме бойынша көліктік-экспедициялық қызметтер
1.3.9 ЖҚ операцияларын жүргізуде ҚР аумағы бойынша кешенді мөлшерлемеге қатысты көліктік-экспедициялық қызметтер
1.3.10 Халықаралық тасымалдаулармен байланысты көліктік-экспедициялық қызметтер
1.3.11 ҚР аумағы бойынша көліктік-экспедициялық қызметтер
  Достық ст. жүктерді артық тиеу қызметтері
1.4.1.1 Түпқоймалардағы немесе пакеттердегі жүктерді артық тиеу
1.4.1.2 Жүктелген ірітонналы контейнерлерді артық тиеу
1.4.1.3 Вагондарда тасымалданатын тиеу жүктерін артық тиеу
1.4.1.4 Жабық вагондардар тасымалданатын үйю жүктерін артық тиеу
1.4.1.5 Жартылай вагондарда тасымалданатын үйю жүктерін артық тиеу
1.4.1.6 Таралық-орау немесе даналап жүктерді артық тиеу
1.4.1.7 Ауырсалмақты және габариттік емес жүктерді артық тиеу
1.4.1.8 Автокөліктен жабық вагонға жүкті артық тиеу
1.4.1.9 Автокөліктен ашық жылжымалы құрамға жүкті артық тиеу
1.4.2.1 Жүктерді бекіту алымы
1.4.2.2 ТУ қарастырылмаған жүктерді артық тиеуде бекіту алымы
1.4.2.3 Контейнерлерді бекіту алымы
1.4.3 Достық ст. өзге алымдар
  Қосылып орындаушының қызметтері
2.1.1 Халықаралық тасымалдаулармен байланысты тасымалдаушы қызметтері ҚСС (0%)
2.1.2 ҚР аумағы бойынша тасымалдаушы қызметтері
2.1.3 Тасымалдаушы қызметтері (КТС)
2.2.1 Кедендік-брокерлік қызмет көрсету
2.2.2 Кедендік мағлұмдау
2.3.1 УСҚ аумағында контейнерді сақтау
2.3.2 УСҚ аумағында теміржол вагонын сақтау 
2.3.3 УСҚ аумағында автомобильді сақтау
2.3.4 УСҚ жүкті сақтау
2.3.5 УСҚ аумағынан жүк автомобилімен жүкті/контейнерді кіргізу/шығару
2.3.6 УСҚ жүкті қабылдау алымы
2.3.7 УСҚ сақтау жерлерін тазалау
2.4.1 Қосылып орындаушының өзге көліктік-экспедициялық қызметтері
2.4.2 Жүктелген ірітонналы контейнерлерді артық тиеу (КТС)
2.4.3 КТС қосымша алымдары
2.4.4 Тасымалданатын жүктерді кедендік тексерумен байланысты алымдар
2.4.5 Жолдың басқа еніне вагондарды арбаға қайта тиеу алымдары
2.4.6 Салқынкөлікпен байланысты алымдар
2.4.7 1520 мм жолына вагондарға жүктерді артық тиеуге және үшінші елдер теміржолдарының вагондарынан жүктерді артық тиеуге үшінші елдер теміржолдарының жай вагондарының алымы
2.4.8 ТЭН қосымша алымдары Д
2.4.9 Өзге айыппұлдар